WOLNI LUDZIE - WOLNA POLSKA - WOLNY ŚWIAT

Jeżeli jesteś zainteresowany...

  • odzyskaniem realnego wpływu na polityków poprzez budowanie systemu demokracji bezpośredniej przy użyciu powszechnych e-referendów (E-PARLAMENT)
  • integrowaniem środowiska wolnościowego i patriotycznego aby mogło wspólnie działać na rzecz dobra Polski i Polaków
  • tworzeniem miejsc do prawdziwie wolnej dyskusji, debat i swobodnych wypowiedzi w Internecie i w spotkaniach bezpośrednich
  • prowadzeniem e-głosowań, by mieć realny wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących nas samych
  • podjęciem pracy merytorycznej nad Podstawowymi Filarami Nowej Polski: ustrojem społeczno-politycznym, materialnym dobrobytem Polaków, zdrowiem i ekologiczną żywnością, wychowaniem, edukacją, komunikacją społeczną, kulturą i wartościami
  • wyłonieniem w przyszłości przez nasz E-PARLAMENT swojej reprezentacji w wyborach do Sejmu i Senatu oraz władz samorządowych

to poprzyj moją kandydaturę do Krajowej Rady Koordynacyjnej E-PARLAMENTU

Adam Mistela - numer 1 na liście kandydatów do Krajowej Rady Koordynacyjnej E-PARLAMENTU

Jeżeli nie jesteś członkiem E-Parlamentu Wolnych Ludzi – dokonaj rejestracji aby oddać głos w głosowaniu do Krajowej Rady Koordynacyjnej

E-PARLAMENT TO PIERWSZY PARLAMENT SPOŁECZNY NA ŚWIECIE!

>